Στην Υγειά μας ”Τουρκία – Ελλαδα Şerefimize Türkiye Ve Yunanistan”
İzmir’in Kavakları & Fide Τουρκικά και Ελληνικά Τραγούδια

source